top of page
Alina-edit1.jpg

 Alina Larsson 

Jag heter Alina Larsson och jag är mamma till två underbara barn som avviker från sina jämnåriga. Deras annorlundahet kallar man för Autism, och ena barnets palett kompletteras även med språk- och intellektuella svårigheter. Det innebär att barnen ser, hör, upplever, bearbetar, reagerar och lär sig på ett annat sätt än vad de flesta är vana vid. Det kan betyda att de har unika begåvningar inom vissa områden. Det kan också betyda att de inte lyckas uppnå sin potential om de inte får hjälp med att lära sig på ett passande sätt.

I vårt fall var det vår underbara specialpedagog på Habiliteringen som omtänksamt plockade ihop några fördelar från dagens metoder och navigerade oss fram till framgångsrik inlärning: tydliga strukturerade övningar som utvecklar samma färdigheter som man jobbar med alla förskole- och skolbarn; första introduktion för barnen i lugn miljö med en vuxen; korta regelbundna repetitioner av de nya kunskaperna – och med de obligatoriska komponenterna att allting görs med glädje, lyhördhet och helt på barnens villkor.

För dessa övningar behövdes anpassat, pedagogiskt och genomtänkt material. Själv hade jag svårt att hitta sådant färdigt material, så jag dammade av mina pedagogiska färdigheter, riktade om min långa erfarenhet av produktutveckling – och började skapa eget.

 

Det startade med att jag ville hjälpa mina egna barn och fortsatt med att jag vill hjälpa andra familjer med liknande utmaningar också.

Att skapa färdigt övningsmaterial för barn som behöver anpassat inlärningssätt.

Att frigöra mer utrymme för en vanlig familjevardag.

Att dela med mig inspiration, glädje och hopp...

Alina på Disyda

bottom of page