iStock-114153700.jpg
Våra grannar lär sina barn att snickra.
Våra kompisar lär sina barn att spela fotboll.
Vi lär våra barn att klara av vardagen.

Jag heter Alina Larsson och jag är mamma till två underbara barn som avviker från sina jämnåriga. Deras annorlundahet kallar man för Autism. Det innebär att de ser, hör, upplever, bearbetar, reagerar och lär sig på ett annat sätt än vad de flesta är vana vid. Det kan betyda att de har unika begåvningar inom vissa områden. Det kan också betyda att de inte lyckas fullgöra sin potential om de inte får hjälp med att lära sig på ett passande sätt.

I vårt fall var det IBT övningar som navigerade oss fram till framgångsrik inlärning. Det finns olika åsikter om IBT (också kallad för MII, ABA m.m.) som metod men man får skilja metoden från själva övningar. De flesta övningarna utvecklar samma färdigheter som man jobbar med alla förskolebarn. Skillnaden är att man gör det på ett mer strukturerat och förståeligt sätt. Och då är det viktigt att de övningarna kompletteras med tydligt, pedagogiskt och genomtänkt material.

Själv hade jag svårt att hitta sådant färdigt material så jag började skapa eget.

 

Det startade med att jag ville hjälpa mina egna barn - och fortsatt med att jag vill hjälpa andra familjer med liknande utmaningar också.

Att skapa färdiga övningsset för barn som behöver anpassat inlärningssätt.

Att frigöra mer utrymme för en vanlig familjevardag.

Att dela med mig inspiration, glädje och hopp...

Colorful Dice

Alla prototyper har hittat sina testanvändare!

Information om att det söktes testanvändare till två övningsset var publicerad på Disydas hemsida samt på några få ställen i socialmedia. Responsen var helt fantastisk: inom 2-3 dagar från publiceringen hade över 80 personer hört av sig om intresse för övningsmaterialet. Några personer som var snabba på att ta kontakt fick övningsseten direkt, men ganska fort blev det uppenbart att det var mycket fler intresserade än antal prototyper som fanns. Så lösningen blev att lotta ut prototyperna.

Ring of Lightbulbs

Välkommen med tips och inspiration!

Har du tips om hur man underlättar vardagen, om givande litteratur eller om användbara källor på nätet?

Vill du berätta om något inspirerande eller bara dela med dig tankar och funderingar?

Mejla till info@disyda.se eller använd kontaktformulär så samlar vi ihop flera goda råd och värdefulla berättelser.

Du får självklart välja om du vill vara anonym eller om hela eller en del av ditt namn ska synas för andra.