top of page

Alla prototyper har hittat sina testanvändare

Information om att det söktes testanvändare till två övningsset var publicerad på Disydas hemsida samt på några ställen i socialmedia. Intresset var stort: över 40 personer hade hört av sig med önskan att testa övningsmaterialet. Eftersom det fanns bara 15 prototyper blev lösningen att lotta ut dem.

Mitt mål var att göra en rättvis utlottning och samtidigt se till att övningsseten skulle fördelas jämnt mellan representanter från föräldrar, pedagoger, förskolepersonal m.m. Dessutom ville jag ge lite belöning till personer som var extra engagerade (t.ex. aktivt kontaktade mig, berättade fina historier, förklarade varför just de och deras barn behövde övningsseten samt ville sprida information om Disydas produkter vidare).

För att uppnå detta delade jag upp alla deltagare i 4 grupper: 1) föräldrar, 2) pedagoger och lärare, 3) förskolepersonal och HVB, 4) ”yrkesmässiga föräldrar” (dvs. föräldrar till barn med behov av anpassad inlärning som dessutom jobbar med sådana barn t.ex. på förskola eller i skola). Antal lottar i varje grupp räknades utifrån antal deltagare i gruppen, så att varje person som deltog i hela utlottningen skulle få lika stor chans att vinna. Belöningen för de mest engagerade personerna blev att de hamnade först i en egen liten grupp där två prototyper lottades ut, och de som inte vunnit något i den speciella gruppen fick delta igen i sin ordinariegrupp.

Colorful Dice

Utlottningen genomfördes den 2 mars 2022, och totalt 21 prototypövningsset har hittat sina testanvändare!

Jag kommer att mejla alla vinnare under vv.9-10. Det ska bli spännande att höra vad testarna kommer fram till!

 

Ett jättestort tack till alla som visat intresse! Förhoppnings är det bara början och det kommer att komma fler prototyper som behöver testanvändare!

bottom of page