top of page

Bildstöd vid mattillfällen

Hållare med bildstöd om mat
Hållare med bildstöd om mat

Eftersom våra barn var sena med språk och var svåra att kommunicera med fick vi tips från logopeder att använda alternativ kommunikation. Två största alternativ är att använda stödtecken (tecken från teckenspråk, i vissa fall förenklade, som man gör till viktigaste ord samtidigt som man pratar) och bildstöd (samtalskartor/ pekkartor, PECS, bildinstruktioner m.m.) Våra barn nappade på bilder så vi fokuserade på den metoden och fyllde hela vårt hem med bilder och symboler.

Ett av våra knep är bildstöd vid mattillfällen. Det består av en bildkarta med generella ord och begrepp som man kan behöva överallt och en anpassad bildkarta med mat tema (både handlingar kring maten och själva maten). Symbolerna har olika bakgrundsfärger beroende på om det är verb, adjektiv, substantiv eller övrigt (detta har vi återanvänt från färdiga pekpratkartor). Vi har även valt att lämna några rutor tomma för att kunna sätta dit lösa kort med bilder på dagens meny (mha. kardborreband; man kan använda häftmassa också). Tanken är att man pekar på bilder samtidigt som man pratar. Man kan bl.a. fråga barnen om vad de vill äta (och de får peka på bild för att svara), om de vill ha mer, om maten smakar gott osv. Tips från logopeden var också att vänta med att lägga maten i tallriken eller fylla på ”automatiskt”, utan att försöka uppmuntra barnen att kommunicera ut sina behov via bildkartan (man får hjälpa dem i början genom att lägga kartan framför dem, kanske ta deras fingrar i sin hand osv.)

Eftersom vi tyckte att liggande kartor tog för mycket plats på bordet (och hamnade alldeles för ofta under tallrikar och skålar) så har jag gjort ett hållare till kartorna som man kan ställa på bordet.

Lite information om detta bildstöd:

  • Våra bildkartor är gjorda m h a programmet InPrint (InPrint 3 © 2022 - Symbolbruket AB www.symbolbruket.se; man kan få programmet gratis via t.ex. Habiliteringen), som använder symboler från Widgit (Widgit Symbols © Widgit Software 2002-2022 www.widgit.com)

  • Bildhållaren är gjord av papp som jag vek ihop i en triangel. Bildkartorna är tejpade på hållaren med dubbelsidig tejp. Vill man ha lite finare hållare så kan man köpa färdiga skyltställ, t.ex. här:

bottom of page