top of page

Den börjar med identifiering av behov och beskrivning av den blivande produkten. Sedan görs det skisser och enkla prototyper. Prototyperna testas internt, förbättras och mognar till en offentlig prototyptestning av oberoende användare. Feedback efter den oberoende testningen samlas och analyseras, därefter görs det produktförbättringar för att komma närmare kundernas önskemål. Sedan förbereds materialen för produktion och produkten börjar tillverkas.

Övningsset Matcha former

Former_Allt_Prototyp-01_edited.jpg
Former_Kort-i-handen_Prototyp-01.jpg
Former_Oval-i-handen_Prototyp-01.jpg

Ett nytt övningsset håller på och testas av flera familjer och pedagoger!

Det heter Matcha Former.

Tiotals personer hade berättat om sitt intresse, så jag började med att välja ut några som verkade mest engagerade, men sedan insåg att det var så många engagerade personer att prototyperna inte räckte ändå. Så det blev både era fina berättelser och lotteri som hjälpte mig att fastställa testteamet :)

Det ska bli jättespännande att få höra era åsikter och förbättringsförslag för övningssetet Matcha Former!

Syftet med övningen är att lära barnet namnen och definitionerna på geometriska former, att identifiera samma form oavsett storlek och utseende och att se geometriska former i olika föremål. Övningen utvecklar grundläggande färdigheter i matematik, ökar barnets ordförråd och låter barnet upptäcka matematik i sin vardag. Åldersgrupp är ca 3-8 år.

 

Setet består av:

 • 6 större grundformer i bioplast: cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, oval, romb

 • 18 dubbelsidiga kartongkort med totalt 36 bilder på de 6 grundformerna:

  • 2 kort per grundform med rena geometriska former

  • 4 kort per grundform med föremål som har tydliga geometriska former

 • Produktbeskrivning med instruktion

Villkor för prototyptestningen:

För testningen sökte jag både familjer med barn med inlärningssvårigheter och pedagoger (och andra yrkespersoner) som jobbar med barn med behov av anpassat inlärning.

Villkoren är att ni får övningsmaterialet från Disyda tillsammans med ett frågeformulär. Du och barnet/ barnen övar i två veckor. Sedan svarar ni på frågor i frågeformuläret och mejlar det ifyllda frågeformuläret till info@disyda.se (som ett foto eller ett skannat dokument). Övningsmaterialet behåller ni för alltid så ni kan fortsätta öva så mycket ni vill :)

Övningsset Addition-Subtraktion

Addition_Allt-edit.jpg
Addition_Handen-edit-1.jpg
Addition_Handen-edit-2.jpg
Addition_Handen-edit-3.jpg

Övningssetet som är närmast produktionsfasen heter Addition-Subtraktion.

 

Det hade testats av 15-tal familjer och pedagoger, och flera förbättringar har gjorts baserat på er feedback. Nu återstår det bara några finjusteringar - och sedan blir det produktionsstart! Övningssetet Addition-Subtraktion förväntas bli tillgängligt i butiken i oktober-november 2023.

 

Syftet med övningen är att lära barnen grundprinciper i addition och subtraktion och utveckla deras räkneförmågor.

 

Setet består av:

 • En plastbricka (bioplast PLA) med en rad för matematiska uttryck med fyrkantiga ramar för siffror och tecken, samt två rader med ramar för sifferremsor

 • 28 dubbelsidiga fyrkantiga kartongkort:

  • 20 kort med siffror 1 till 10 (2 st. av varje)

  • 6 kort med matematiska tecken (”+”, ”-”, ”=”; 2 st. av varje

  • 2 tomma reservkort

 • 20 dubbelsidiga sifferremsor för tal 1 till 10 (2 st. av varje):

  • olika långa remsor (ju större tal desto längre remsa) för att skapa visuell koppling till talstorlek

  • antal rutor i varje remsa motsvarar talet (1 ruta för ”1”, 4 rutor för ”4” osv

  • plustecken på ena sidan (används för addition) och minustecken på andra sidan (används för att subtrahera tal)

  • sifferremsor kan användas separat för andra övningar (t.ex. vilket tal är större) samt lek (t.ex. som låtsassedlar när man leker Affär)

  • sifferremsor kan också användas tillsammans med t.ex. Duplo-byggklossar för ännu starkare visuellt stöd

 • Produktbeskrivning med instruktion.

OBS! Övningssetet innehåller små delar, vilket innebär att den inte lämpar sig att användas med barn under tre år. Materialet är avsett att användas i undervisningssyfte under tillsyn av en vuxen.

KOMMANDE PRODUKTER

Vägen från en idé till en färdig produkt i butiken är lång, tidskrävande och ofta ganska kurvig.

bottom of page