top of page

Den börjar med identifiering av behov och beskrivning av den blivande produkten. Sedan görs det skisser och enkla prototyper. Prototyperna testas internt, förbättras och mognar till en offentlig prototyptestning av oberoende användare. Feedback efter den oberoende testningen samlas och analyseras, därefter görs det produktförbättringar för att komma närmare kundernas önskemål. Sedan förbereds materialen för produktion och produkten börjar tillverkas.

Övningsset Prepositioner (Lägesbegrepp)

BILDER-INOM-KORT.jpg
BILDER-INOM-KORT.jpg

Ett nytt övningsset håller på och utvecklas på Disyda. Det heter Prepositioner och handlar om lägesord. 

Syftet med övningen är att lära barnet förstå och använda olika lägesbegrepp. Övningen hjälper att bredda barnets ordförråd, öka språkförståelse, utveckla en rums- och kroppsuppfattning. Lägesord är också viktiga som matematiska begrepp.

Åldersgrupp är ca 3-9 år.

 

Setet består av:

 • En Hylla i miljövänlig plast (PLA) med möjligheter att lägga föremål i, på, bakom m.m.

 • 6 träknappar av blandade färger och storlekar:

  • knappar kan läggas t.ex. i, under, framför, bakom (m.m.) Hyllan

  • knappar kan läggas t.ex. bredvid, mellan, ovanför (m.m.) varandra

  • knappar kan också användas för att öva på färger och storlekar (bl.a. komparativ form) samtidigt med prepositioner eller separat

  • 4 kort per grundform med föremål som har tydliga geometriska former

 • Produktbeskrivning med instruktion

KOMMANDE PRODUKTER

Vägen från en idé till en färdig produkt i butiken är lång, tidskrävande och ofta ganska kurvig.

bottom of page