top of page

Integritetspolicy 

Introduktion

 

Din integritet är väldigt viktig för Disyda, vi vill att du skall kunna känna dig trygg och skyddad när du anger dina personuppgifter i samband med besök på Disydas hemsida. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förklarar vad vi gör med dina personliga data.

 

Bakgrund

 

Vi behandlar dina personuppgifter tryggt och lagligt. Vi behöver dem för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och i vissa fall för att utföra kund- och marknadsanalyser för att förbättra din kundupplevelse. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar.

Inga personuppgifter samlas in utan ditt medgivande. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig samt att radera dina personuppgifter.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Ansvar

 

Disyda AB (organisationsnummer 559313-6558) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

 

Eftersom Disydas mål är att både erbjuda produkter och att involvera användare i skapande av innehållet så tar vi emot, samlar och lagrar både information som du anger i samband med besök av vår webbplats och köp i online butiken och som du tillhandahåller oss på annat sätt.

När du handlar på Disyda uppger du personuppgifter så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt betalningsinformation. Denna information sparar vi för att leverera varor till dig, samt hantera retur-, ångerrätt- och reklamationsärenden.

Vi sparar också information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata. Detta för att kunna kontakta dig och följa upp ärenden.

Dessutom lagrar vi information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida och som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev (till exempel ditt namn och din e-postadress) för att ge dig bättre personlig service och upplevelse samt kunna kontakta dig med allmänna eller personliga meddelanden och information.

För att skapa statistiska data och utifrån det förbättra webbplatsens innehåll och användarvänlighet kan vi samla information om din dator samt information om dina besök på och din användning av hemsidan.

 

Hur lagrar och skyddar vi dina personuppgifter?

 

Disydas hemsida är byggd på Wix.com-plattformen. Wix är ett globalt företag som respekterar lagarna i de jurisdiktioner det verkar inom. Behandlingen av användarkunddata kan därför ske både inom och utanför Europeiska unionen men endast inom dem områden där Europeiska kommissionen har beslutat att de säkerställer en lämplig skyddsnivå.

Din data kan lagras genom Wix.coms datalagring, databaser och de allmänna Wix.com-applikationerna. Din data lagras på säkra servrar bakom en brandvägg.

Alla direktbetalningar som erbjuds av Wix.com och som används av vårt företag följer de standarder som ställs av PCI-DSS (en säkerhetsstandard framtagen av bland annat Visa och MasterCard). PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

 

Dina personuppgifter är endast tillgängliga och åtkomliga för Disyda AB. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part; undantagsfall är om vi har anledning att tro att det är nödvändigt för att kunna: (1) utreda möjliga lagbrott, (2) identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som eventuellt bryter mot ett avtal med oss, (3) utreda säkerhetsintrång eller samarbeta med myndigheter i en rättsfråga eller (4) skydda våra rättigheter, vår säkerhet eller vår egendom, däribland för att förebygga bedrägerier.

Vi förbehåller oss rätten att överföra eventuella personuppgifter som vi innehar om dig om Disyda AB slåss samman med eller köps upp av en tredje part.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

 

Dina personuppgifter behandlas alltid med stöd av rättslig grund.

När du handlar i Disydas online butik kommer vi att behandla dina personuppgifter så som krävs för att fullgöra ett avtal med dig och för att uppfylla alla skyldigheter som följer av avtalet.

Om du väljer att prenumerera på våra nyheter kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi skickar dig nyhetsbrev via e-post.

När du överlämnar information (text, bilder eller annan typ av inlägg) med avsikt att publicera den på Disydas webbplats, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

När du kontaktar Disyda angående kundservicerelaterade ämnen behöver vi samla in och använda dina personuppgifter för att ge dig bästa kundupplevelse. Detta är motiverat av vårt berättigade intresse som företag.

Behandlingen av dina personuppgifter är också nödvändig för att Disyda ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning, så som bokförings- och skattelagstiftning.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

 

Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla syftet, t.ex. för att vi ska kunna fullgöra våra köpeavtalsförpliktelser, följa upp och avsluta kundärenden, fortsätta skicka nyhetsbrev till dig eller hålla kontakt av andra överenskomna anledningar. Vi kan dock fortsätta att använda och lagra dina uppgifter för ytterligare syften, så som Utveckling och förbättring av produkter, Säkerhet genom bedrägeri- och skadeförebyggande åtgärder samt Efterlevnad av lagar.

 

Vilka är dina rättigheter?

 

Du har rätt till tillgång, vilket innebär att du kan när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

 

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 

Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 

Du har rätt till förnekelse mot behandling av personuppgifter grundad på berättigat intresse. Det betyder att du har rätt att neka till och när som helst begära att avbryta behandling av dina personuppgifter som inte är nödvändiga enligt lag (som t.ex. marknadsförings- eller förbättringsändamål).

 

Du måste ge oss samtycke för att din data ska användas.

 

Tredje parts hemsidor

 

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

 

Kakor (Cookies)

 

Disyda använder kakor (cookies) för att ge dig tillgång till alla funktioner på webbplatsen, säkerställa stabilitet och säkerhet, anpassa din användarupplevelse samt utföra analys. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera” och ​du kan när som helst stänga av icke-nödvändiga cookies genom att återkalla ditt samtycke i ​​cookie-inställningarna på vår webbplats eller förhindra att din webbläsare tar emot cookies genom att ändra webbläsarens cookie-inställningar​.

 

Om du väljer att stänga av cookies kan det hända att funktionerna begränsas eller att din användarupplevelse försämras.

Uppdateringar av integritetspolicyn:

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart när de publiceras på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig. 

Kontaktinformation

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.

bottom of page