top of page

Länkar - Information

Här finns länkar till olika ställen på nätet där man kan läsa på om Autism, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning; hitta utbildningar, ladda ner material m.m.

Information om olika funktionsnedsättningar

Habilitering & Hälsa Region Stockholm

https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/kort-om-funktionsnedsattningar/

Information om Autism, stöd och insatser, kurser m.m.

Habilitering & Hälsa Region Stockholm

https://www.autismforum.se/

Material att ladda ner och beställa

Habilitering & Hälsa Region Stockholm

https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/material-att-ladda-ner-och-bestalla/

Detaljerad information om Autism

Hjärnfonden

https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/autism/#

Information om Autismspektrumtillstånd

1177

https://www.1177.se//autism/

Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning hos barn

Habilitering och Hjälpmedel Region Skåne

https://vard.skane.se//digital-utbildning-for-foraldrar-om-intellektuell-funktionnedsattning-hos-barn/

Föräldrastöd, utbildning, handledning

CBA Centrum för Beteendeanalys

https://centrumba.se/sv/

Information om Autism, stöd i att lära utifrån sina egna förutsättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/autismspektrum--tillstand-ast/

Material som underlättar vardagen för barn med autism

Autism och lär

https://www.autismochlar.se/material

Detaljerad information om Autismspektrumtillstånd

Kunskapsguiden

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/autismspektrumtillstand/

Samlingssida som länkar vidare till information på nätet

Funktionskompassen

https://www.funktionskompassen.se/index.html

Information om Autism, tips, utbildningar, medlemskap

Autism- och Aspergerförbundet

https://www.autism.se/

Information om Autism, tips, utbildningar, medlemskap

Riksförbundet Attention

https://attention.se/

Stöd i glappet mellan utredning, diagnos och formell hjälp från region och kommun

Ung Autism

http://ungautism.se/

Praktiska tips och verktyg för att komma igång med kommunikation och lek

Region Uppsala

https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Alternativ kommunikation: information, utbildning, bildstöd

AKKtiv

https://www.akktiv.se/

Lite information om NPF, förberedelsefilmer, ansökan om Upplevelsepaket

Min Stora Dag

https://minstoradag.org/diagnoser/

bottom of page